Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Świadczenia dla weteranów misji pokojowych

Od 30 marca weszły w życie przepisy, które dotyczą statusu i szczególnych uprawnień, w tym także medycznych, nowej grupy społecznej – weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.

– Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni – mówi Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Takim osobom przysługuje m.in. przyznanie świadczeń odszkodowawczych, pomoc psychologiczna, korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i poradniach specjalistycznych, bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem ujętym w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia: dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 9