Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Innowacyjne techniki komputerowe na PŚ

Politechnika Świętokrzyska otworzyła kolejną nowoczesną pracownię: Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych. Zostało wyposażone w ramach projektu MOLAB „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego”, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- Laboratorium jest związane z jednym z ważniejszych obszarów wiedzy we współczesnej technice – informatyką, która stanowi istotną podstawę projektowania, wytwarzania, sterowania, automatyzacji i informatyzacji wytwarzania i świadczonych usług. Rozwój technik komputerowych jest uzależniony od intensywności prowadzonych badań naukowych nad opracowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, nowych technologii oraz nowoczesnych oprogramowań, które umożliwią otrzymywanie w masowej produkcji komputerów o wysokiej jakości i możliwie najniższych kosztach. W związku z– powiedział podczas uroczystego otwarcia laboratorium prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.


Trzy nowoczesne pracownie zostały otwarte na Wydziale Elektrotechniki , Automatyki i Informatyki.
Pierwszą z nich jest Pracownia Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji Przetwarzania Sygnałów. (Będą prowadzone badania naukowe m.in. w zakresie przetwarzania obrazów medycznych, opracowywania map topograficznych i pogodowych, procesu produkcji, ruchu drogowego – np. rozpoznawanie numeru rejestracyjnego samochodu.)
Pracownia dostała dofinansowanie w wysokości 590 tys. zł.

Pracownia Badawcza Systemów Zarządzania i Wspomagania Decyzji otrzymała dofinansowanie około 300 tysięcy złotych,
a Pracownia Multikomputerowych Robotów Mobilnych – 750 tysięcy złotych. ( Ta pracownia ta prowadzi intensywne prace naukowo-badawcze dotyczące analizy wybranych metod podejmowania decyzji w informatycznych systemach zarządzania – poinformował rektor PŚ.)


Laboratorium jest częścią dużego projektu MOLAB, realizowanego przez konsorcjum Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Projekt trwa od 2009 roku do 2013-tego, jego celem jest modernizacja i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą laboratoriów uczelni, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych oraz badań strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 3 + 7