Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

40 sukcesów ŚOA

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny podsumował pierwsze półrocze działalności. Zeszłoroczna uchwała o pieczy zastępczej, która została przyjęta przez sejm, obowiązki dotyczące adopcji przeniosła na samorząd rangi wojewódzkiej.
Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w ciągu ostatniego półrocza zakończył 28 procesów adopcyjnych, w toku jest osiem kolejnych. Następne 19 rodzin oczekuje na szkolenie. Prowadzone są także terapie psychologiczne dla osób indywidualnych i rodzin, które starają się o przysposobienie dziecka, lub już są po procesie adopcyjnym – wylicza
Anna Sokołowska-Smółkowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego. – W ciągu pół roku czterdzieścioro dzieci znalazło dom, to bardzo dużo.


Placówka pełni także rolę Wojewódzkiego Banku Danych. Z całego kraju przesyłane są zgłoszenia dzieci do adopcji, które nie znalazły rodzin w macierzystych ośrodkach. W przygotowaniu są również zajęcia terapii integracji sensorycznej prowadzone dla dzieci adoptowanych celem stymulacji ich rozwoju psychoruchowego.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 3 + 1