Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Stypendium z wyższym dochodem

Kielecki magistrat pomoże uczniom w trudnej sytuacji materialnej. Od 1 do 15 września potrwa nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013. W tym roku kryteria zostaną złagodzone.
Może się o nie starać każdy uczeń i wychowanek ośrodka edukacyjnego dla dzieci i młodzieży upośledzonej, a także słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego (do 24 roku życia).


Stypendium można otrzymać, jeśli w rodzinie dochód nie przekracza 351zł na osobę, ale już od października obowiązywać zacznie nowa stawka kryterium dochodowego wynosząca 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.
Świadczenia są przyznawane na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.


Jak informuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, niezależnie od pobieranego stypendium uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego przysługuje zasiłek szkolny. O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 4