Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Bezrobocie w górę

Wyhamował spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i wśród kobiet, ale stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim jest wyższa, niż przed rokiem o trzy dziesiąte procent i wynosi 14,8%.
Wg ostatnich danych Urzędu Statystycznego w Kielcach, we wrześniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o niecały procent. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, spadek zatrudnienia dotyczył przede wszystkim sektora publicznego i był mniejszy niemal o 6% w porównaniu z ubiegłym rokiem.


W skali roku zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w: administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,5%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 5,3%) oraz budownictwie (o 4,4%). Z kolei największy spadek odnotowano w: transporcie i gospodarce magazynowej oraz zakwaterowaniu i gastronomii (po 9,7%) oraz informacji i komunikacji (o 5,0%).


W końcu września br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 80,3 tys. osób i była mniejsza o 1,1% (tj. o 900. osób) niż w poprzednim miesiącu, ale większa o 2,5% (tj. o 2,0 tys. osób) niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 51,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,4 p.proc. mniej niż przed rokiem.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 6