Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Oświadczenie Brygady Świętokrzyskiej Obozu Narodowo-Radykalnego w związku z wydarzeniami podczas uroczystości ku pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.

11.07. br. w Kielcach odbyły się uroczystości z okazji 70. rocznicy ludobójstwa ludności polskiej na Kresach Wschodnich. Obchody te były współorganizowane przez Kieleckie Rodziny Katyńskie, Klub Gazety Polskiej w Kielcach, Brygadę Świętokrzyską Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruch Narodowy- Świętokrzyskie oraz Świętokrzyski Okręg Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kieleckiej Bazylice Katedralnej. Następnie, ich uczestnicy przemaszerowali na Cmentarz Partyzancki, gdzie miał miejsce dalszy ciąg obchodów. Trasa przemarszu w odpowiednim terminie została zgłoszona przez organizatorów do Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Dróg. Podczas pochodu doszło, mimo to, do skandalicznego zachowania kieleckiej policji, która nie zapewniła uczestniczącym w nim osobom należytego bezpieczeństwa. Ulice, którymi przechodził marsz nie zostały wyłączone z ruchu. Oprócz tego, pochodu, ani nie otwierał, ani nie zamykał radiowóz, co jest normą w tego typu sytuacjach. Gdy jeden z organizatorów uroczystości zapytał funkcjonariusza policji o przyczynę takiego zachowania służb porządkowych, w odpowiedzi usłyszał słowa ,,taki mamy rozkaz”, co dowodzi, że owe działania nie były jedynie wynikiem indolencji policjantów zabezpieczających manifestację, a odgórnie zaplanowaną akcją. Podczas przemarszu, organizatorzy byli, więc, niemalże, zdani sami na siebie i tylko ich sprawna koordynacja pochodu pozwoliła uniknąć tragedii. Inną sprawą są działania funkcjonariuszy w cywilnych strojach, którzy także nie potrafili wyjaśnić przyczyny tak licznej ich obecności na uroczystościach oraz faktu nagrywania przez nich całego ich przebiegu. Po zakończeniu obchodów, policjanci podążyli za organizatorami, którzy udali się na prywatne spotkanie do jednego z kieleckich pubów. Po niemal dwóch godzinach, funkcjonariusze wtargnęli do lokalu oświadczając, że jeden z obecnych tam organizatorów uroczystości ,,jest podobny do osoby poszukiwanej” i próbowali nakłonić go do opuszczenia pubu, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem pozostałych osób. Wtedy policjanci przystąpili do legitymowania i spisywania danych osobowych wspomnianej osoby. Jeżeli ów mężczyzna, rzeczywiście przypominał kogoś poszukiwanego, to dlaczego policja czekała tak długo z ustaleniem jego tożsamości? W tym przypadku uzasadnione wydaje się być podejrzenie, że był to jedynie pretekst do zastraszenia organizatorów obchodów.

Pragniemy się również odnieść do informacji zawartych w tekście pt. “ONR-owcy zdominowali uroczystości wołyńskie” autorstwa Stanisława Blinstruba, który w dniu 11 lipca 2013 r. ukazał się na stronie internetowej Polskiego Radia Kielce. Autor pisze w nim, że działacze ONR “przed pomnikiem, upamiętniającym zamordowanych w Katyniu oświadczyli, że wraz z Rodzinami Katyńskimi są współorganizatorem uroczystości”, a przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej byli tym faktem zdumieni faktem oraz, że “nikt z zaproszonych nie wiedział o tym, że będą (działacze ONR) obecni na obchodach 70. rocznicy mordów na Wołyniu”. Tymczasem nazwy stowarzyszeń organizujących obchody zostały podane na długo przed 11.07. na oficjalnych stronach internetowych tychże organizacji oraz na plakatach, które na początku lipca umieszczono w wielu miejscach w centrum miasta. Szczególnie trudne do zrozumienia jest rzekome zdumienie pracowników IPN, gdyż na portalu Kieleckiej Delegatury Instytutu (a także na stronie Wojewódzkiego Domu Kultury) kilka dni wcześniej pojawiły się informacje o tym, że to właśnie te instytucje organizują obchody, co było oczywistą nieprawdą (WDK i IPN przygotowały jedynie wystawę zaprezentowaną 10.07. w Wojewódzkim Domu Kultury). Informacja ta została zdementowana po interwencji organizatorów. Kolejnym kłamstwem, jakie pojawiło się we wspomnianym tekście, było stwierdzenie, że “do przemówień na cmentarzu zostali dopuszczeni tylko przedstawiciele ONR, Klubu Gazety Polskiej i Rodzin Katyńskich”. Gdy tymczasem, po oficjalnych przemowach, działacz ONR przewodniczący uroczystościom, zapytał, czy ktoś ze zgromadzonych chce zabrać głos. Zgłosiła się wtedy jedna z pań obecnych na obchodach i bez żadnych przeszkód wygłosiła swój komentarz. Z tej możliwości nie skorzystał żaden z obecnych tam przedstawicieli władz, ani Instytutu Pamięci Narodowej. Co więcej, jeden z członków Obozu Narodowo- Radykalnego, przed przyjściem na cmentarz zapytał naczelnika Delegatury IPN w Kielcach, pana Leszka Bukowskiego, czy wyraża chęć wystąpienia, po czym usłyszał odpowiedź odmowną. Pan Blinstrub pisze dalej, że “kolejnym punktem miało być złożenie kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym Sybiraków, jednak władze samorządowe i przedstawiciele IPN, odcinając się od narodowców, poszli tam samotnie.” Prawda jest taka, że przedstawiciele władz składali swe wieńce razem z pozostałymi uroczystości, co widać na zdjęciach dołączonych do artykułu. Autor zaznacza również, iż “wiele osób nie kryło oburzenia zachowaniem członków ONR”. Otóż, tak naprawdę, większość uczestników uroczystości, po ich zakończeniu zwracała się do działaczy Obozu z gratulacjami i podziękowaniami, a bodaj jedynym, który wyrażał niezadowolenie był przewodniczący Rady Miasta – pan Tomasz Bogucki.

Wyrażamy nadzieje, że niniejsze oświadczenie przemówi do świadomości osób zabezpieczających tego typu uroczystości oraz da do zrozumienia, iż zgodnie z treścią Ustawy o Policji, służba ta powinna być “formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego”, a nie instrumentem inwigilacji członków legalnych organizacji, których działalność nie pokrywa się z oficjalną linią programową władzy. Pragniemy także zaprotestować przeciwko nierzetelności i politycznemu zaangażowaniu państwowych mediów.

Brygada Świętokrzyska Obozu Narodowo-Radykalnego

http://narodowekielce.bloog.pl/

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 1