Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Pamięć – miasto żywych – miastu zmarłych (2013)

kwest Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje, po raz 21 – szy coroczną kwestę w dn.31 X (czwartek) – 3 XI (niedziela) 2013 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.
Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach , dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys.,
w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2011 – ponad 66 tysięcy złotych.
Wsparcie od kilku lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji kilkudziesięciu obiektów,
W 2009 bylo to 12 pomników, m.in. grobowca Rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamiennego grobowca Rodziny Zeitheimów, grobowca Rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grobu płk. Trzcińskiego, czy pomnik ojca Kolumbina Tomaszewskiego.
W 2010 roku konserwacji poddano 17 obiektów, w tym żeliwne Rodziny Pączkowskich
i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie Rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego.
W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.
W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwne nagrobki Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec a także kamienne Siedleckiej, Krenn. W bieżącym roku konserwacji poddano ponad 20 pomników, w tym groby powstańców, pomniki z upadłymi krzyżami, kurhan żołnierzy napoleońskich.
W latach 1993 – 2013, dzięki ofiarności mieszkańców Kielc zebrano ponad 640 tys. zł! Środki te były wspomagane dotacjami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta i darowiznami osób prawnych i fizycznych (ponad 420 tys. złotych).
W latach 1993 – 2013 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie
na ponad 300 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.
Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczy ok.250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów (2012) z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników. Na przestrzeni 20 lat kwestowało ok. 5 tys. osób.
Przed nami tegoroczna, 4 dniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych
i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy:
Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna.
Organizacja kwesty potrzebuje wcześniej reklamy i poparcia mediów: prasy, radia
i telewizji, o co także prosimy, mając na uwadze pozytywne doświadczenie z lat ubiegłych.
Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00 – 10.30, 10.30 – 12.00, 12.00 – 13.30, 13.30 – 15.00, 15.00 – 16.30 oraz 16.30 – 18.00 (tylko osoby pełnoletnie) – prosimy
o kontakt telefoniczny i mailowy:
Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, tel. 690 042 973, tkalecinski@wp.pl
Stanisław Szrek – prezes SODN, tel. 41 34 620 67, 500 49 29 40, stan.szrek@onet.pl
Andrzej Kubera – wiceprezes SODN, tel. 602 699 784, andrzej.kubera@wp.pl
Dorota Nowak – skarbnik SODN, tel. 662 652 116, donowa@interia.eu (dotyczy szkół)

Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.
Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodn.pl, www.cmentarzstary.pl
Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.

Z poważaniem
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 5 + 7