Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH Z CYKLU MAŁE OJCZYZNY

filharmonia2realizowanych dla TVP pod kierunkiem artystycznym
prof. MICHAŁA BOGUSŁAWSKIEGO

24 X, czwartek, Sala Kameralna
g. 15:00-17:00
Wiktora Zina trzeciego świata opisanie
scen. i reż. Krystyna i Michał Bogusławscy,
zdj. Krzysztof Stawowczyk, muz. Stanisław Syrewicz,
prod. AB Film Production dla TVP2, 1994

Ile góra ma lat
Scen. i reż. Krystyna Bogusławska, Ryszard Jaworski,
zdj. Ryszard Jaworski, muz. Stanisław Syrewicz,
prod. AB Film Production dla TVP2, 1998.

g. 17:30 – 18:50
Bracia tego samego Boga
scen. i reż. G. Linkowski, zdj. Igor Tratkowski,
Dorota Nowakowska, prod. TVP2, 1996.

Każda dolina będzie podniesiona
scen. i reż. Wojciech Majewski, zdj. Henryk Kępa,
prod. Studio Filmowe Wizual dla TVP2, 1993.

Wilcza 32
scen. i reż. Andrzej Jakimowski, zdj. Adam Bajerski,
TVP2, 1998.

g. 19:00 – 19:30
C-dur jest tonacją słońca
scen. Michał Smolorz, reż. Wojciech Sarnowicz ,
zdj. Marek Uhma, prod. Antena Górnośląska dla TVP2, 1993.

25 X, piątek, Sala Kameralna
g. 15:30 – 16:50
Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev
scen. Michał Sobelman, reż. Krzysztof Bukowski,
zdj. Ryszard Jaworski, prod. AB Film Production dla TVP2, 1999.

Tatarska Baśń
scen.i reż. Waldemar Czechowski, Angelika Uziębło,
zdj. Waldemar Czechowski, Piotr Zarębski,
prod. Marta Tv&Film dla TVP2, 1997.

Stanika Cyronia podróż do nieba
scen. Michał Smolorz, reż. Wojciech Sarnowicz,
zdj. Mieczysław Chudzik, Tomasz Szwedowski,
prod. Antena Górnośląska dla TVP2, 1994.

g. 17:00 – 18:20
Podróż Erwina
scen. i reż. Mirosława Sikorska, zdj. Adam Sikora,
muz. Lech Jankowski, prod. TVP2, 1997.

By nie zapomnieć mowy ojców
scen. i reż. P. Zarębski, zdj. Piotr Zarębski,
prod. Marta Tv&Film dla TVP2, 1995.

Źródło
scen. i reż. J. Bogucki, zdj. Beata Bogucka, prod. TVP2, 1998.

g. 18:30 – 19:30
Helwet znad Czarnej Hańczy
scen. i reż. Ryszard Kaczyński, zdj. Andrzej Adamczak,
Ryszard Nowicki, prod. Studio Filmowe Kalejdoskop
dla TVP2, 2000.

Świątynia
scen. i reż. W. Czachowski, zdj. Piotr Goncerz,
prod. Art Vision Łódź dla TVP2, 1995.

Krajobraz przed ciszą
scen. i reż. K. Rzączyński. zdj. Jacek Knopp, prod. TVP2, 1996.

Mała ojczyzna to jest sprawa wielka, bo w końcu ta „duża” składa się z małych. Niektórzy definiują ją jako coś, co nosimy w swoich sercach. Nie jest to abstrakt symboliczny lecz konkret: te same zachowania, wspólny kościół, droga, coś, co obserwuję Ja i Ty. Mała ojczyzna to wspólne przeżywanie, ale i wspólne tworzenie otoczenia, krajobrazu, architektury, porządku i mądrości pokoleń.
prof. Michał Bogusławski
Spotkania „Małe Ojczyzny” w Górach
Świętokrzyskich są imprezą o charakterze edukacyjno-artystycznym, której celem jest inicjowanie praktycznych przedsięwzięć środowisk związanych z mediami regionalnymi (szczególnie zaś stacjami telewizyjnymi), zmierzających do ożywiania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozumianego jednocześnie jako jeden ze składników kulturowego uniwersum europejskiego. Szanse rozwoju i budowania tożsamości regionów, związane ze wspieraniem działalności kinematograficznej (przede wszystkim produkcji dokumentalnej) będą jednym z najważniejszych problemów podejmowanych podczas dyskusji panelowych. Towarzyszące wydarzeniu warsztaty filmowe, prowadzone przez twórców związanych z ideą „Małych Ojczyzn”, służyć mają aktywizacji młodzieży akademickiej oraz adeptów dziennikarstwa zainteresowanych propagowaniem dorobku swojego regionu. Inspiracją zarówno dla spotkań panelowych, jak i warsztatowych staną się pokazy filmów dokumentalnych z cyklu „Małe Ojczyzny”, realizowanego przez Telewizję Polską. Honorowym gościem organizatorów będzie prof. Michał Bogusławski – twórca i kierownik artystyczny cyklu, wybitny polski dokumentalista, wieloletni członek Rady Etyki Mediów, zaangażowany w propagowanie idei małych ojczyzn i podnoszenie standardów etycznych zawodu dziennikarskiego, animator kultury, wykładowca i mistrz kilku pokoleń reżyserów i dziennikarzy, jeden z pierwszych pracowników Telewizji Polskiej.

Prezentowane filmy zdobyły ponad trzydzieści głównych nagród na festiwalach międzynarodowych, a cały cykl nagrodę Rady Programowej TVP dla programu najpełniej realizującego misję telewizji publicznej. Oddawały głos ludziom zaangażowanym w życie swoich lokalnych środowisk, wspierały ich wysiłki, by podtrzymywać tradycyjne więzi i wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu i zrozumieniu innych grup społecznych, mniejszości narodowych i wyznaniowych. Dzięki połączeniu walorów edukacyjnych z warsztatem najwyższej próby cykl cieszył się wielkim zainteresowaniem.

Wstęp bezpłatny za zaproszeniami – do odbioru w Kasie Filharmonii od 1 X

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 3 + 6