Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Chcą odzyskać należności

Pracownicy Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, razem z wierzycielami składają do Sądu Rejonowego w Kielcach wnioski o wypłatę zaległych płatności. Załoga chce odzyskać pensje, ale domaga się też wypłaty premii prywatyzacyjnej.
W maju KKSM został postawiony w stan upadłości. Sąd wyznaczył wtedy dwumiesięczny termin do zgłaszania wierzytelności i w tym czasie wpłynęło ponad 230 wierzytelności – mówi prezes Sądu, sędzia Jacek Klocek. – W znakomitej większości są zgłoszone przez współpracujących z Kopalniami przedsiębiorców, a nie więcej, niż 20% stanowią wierzytelności zgłoszone przez pracowników, z tym, że one nadal spływają.


Wnioski są kierowane do nadzorcy sądowego, który zaproponuje sposób podziału. Jeśli strony zgłoszą sprzeciw, sąd będzie rozpatrywał sprawę.


Ogłoszona w maju upadłość układowa Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych ma umożliwiać dalszą produkcję i sukcesywne spłacanie zadłużenia, które przekroczyło 290mln. złotych.
Właścicielem 85 procent akcji KKSM jest spółka Dolnośląskie Surowce Skalne, której upadłość likwidacyjną w kwietniu ogłosił Sąd Rejonowy w Warszawie. Pozostałe 15 procent akcji należy do Skarbu P aństwa.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 5 + 1