Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Potrzebują rodziców – specjalistów

Rusza VII edycja kampanii „Potrzebuję rodziców od zaraz” , której celem jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

- Naszą ideą jest propagowanie rodzicielstwa zastępczego w jego specjalistycznych formach. Chodzi o to, aby w sposób profesjonalny prowadzić opiekę nad dziećmi potrzebującymi tego typu wsparcia oraz aby rozszerzać krąg rodzin zastępczych w naszym województwie – mówi współorganizująca akcję wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje obecnie 1038 rodzin zastępczych, w tym 16 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, 12 rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, 277 rodzin zastępczych niezawodowych, 9 rodzinnych domów dziecka, pozostałe to rodziny zastępcze spokrewnione i jest ich 724.

Tegoroczna edycja kampanii rozpocznie się 8 września o godz. 10.00 na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu V Zjazdem Rodzin Zastępczych.
Zjazd będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz dokonań i rozwiązań w zakresie usprawniania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W trakcie sześciu tygodni trwania akcji odbędą się m.in. spotkania i dyskusje na temat rodzicielstwa zastępczego, pikniki rodzinne, a także przeglądy artystyczne.


Kampania zakończy się 20 października tradycyjnym meczem piłki nożnej rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze vs. VIP-y.
W ramach kampanii wojewody prowadzone będą również dyżury telefoniczne i akcje informacyjne Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w całym regionie.


Elementem towarzyszącym kampanii jest konkurs plastyczny na plakat promujący przyszłoroczną edycję kampanii. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego (wiek: od 6 do 16 lat), a jej celem, podobnie jak całej kampanii, jest propagowanie wśród mieszkańców woj. świętokrzyskiego idei rodzicielstwa zastępczego. Najlepsza praca (w formie plakatu i zakładek) będzie promować przyszłoroczną akcję Wojewody Świętokrzyskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 października

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 9