Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Pracownicy z inicjatywą

Ponad 2 tysiące 300 osób z terenu województwa świętokrzyskiego podniosło swoje kwalifikacje w ramach projektu „Szkolenia drogą do kariery” – to więcej niż na początku zakładano. Projekt realizowany był przez Zakład Doskonalenia Zawodowego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przez ostatnie dwa lata.

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy z własnej inicjatywy chcieli podnieść swoje umiejętności lub nabyć nowe. Zakładał realizację blisko 170 szkoleń w 54 rodzajach. – Uczestnicy podnieśli kompetencje językowe, informatyczne, księgowe, spawalnicze, zdobyli wiedzę w zakresie obsługi urządzeń, transportu, co było potwierdzane wydanymi certyfikatami zewnętrznymi wydanymi przez odpowiednie instytucje – mówi Elżbieta Nawrocki, dyrektor projektu.


Zgodnie z założeniami większą część projektu stanowiły kobiety ( 53,5 procent).

66 procent uczestników projektu to osoby w wieku 26 – 44 lata, po około 20 procent poniżej 25 roku życia i osoby powyżej 45 lat. Szkolenia były bezpłatne.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 5 + 4