Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Mieszkańcy Masłowa do prezydenta Kielc

Mieszkańcy Masłowa odpowiadają prezydentowi Kielc na list otwarty, w którym Wojciech Lubawski tłumaczył swoje powody wystąpienia ze wspólnego projektu budowy kanalizacji w aglomeracji kieleckiej. Domagają się swojej szansy na nadrobienie z pomocą unijnych pieniędzy zaszłości w dziedzinie ochrony środowiska i argumentują, że prezydent nie może wymagać odstąpienia Masłowa od realizacji inwestycji, ponieważ stroną w umowie nie jest miasto, a Wodociągi Kieleckie. Prezydent Kielc przekonywał, że inwestycja na terenie Masłowa północnego jest nieopłacalna i może doprowadzić do utraty dofinansowania unijnego, a w konsekwencji do drastycznych podwyżek cen odprowadzania ścieków dla mieszkańców Kielc i okolicznych gmin.


Przewodniczący Rady Gminy Masłów, Sylwester Wojtyna podkreśla, że gmina zapewni w swoich budżetach na kolejne lata niezbędne środki na dofinansowanie mieszkańcom przyłączy do kanalizacji, co wg prezydenta miało być problemem i wpłynąć na nieosiągnięcie tzw. efektu ekologicznego, czyli obowiązkowego stuprocentowego zaangażowania mieszkańców w projekt.


Zdaniem przewodniczącego, alarmowanie przez prezydenta co do skali możliwych podwyżek to próba zniechęcenia do popierania projektu i nie opiera się na realnych wyliczeniach. Wojtyna tłumaczy też, że gmina nie może się zgodzić na propozycję przeniesienia projektu dotyczącego Masłowa północnego na nową perspektywę unijną, czyli na lata 2014-20, ponieważ w istocie oznaczałoby to zaniechanie inwestycji na wiele lat i mogłoby wpłynąć na rezultat obecnego projektu.

„W swoim liście do mieszkańców podnosi Pan ryzyko nie spełnienia efektu ekologicznego ale nie podnosi Pan ryzyka strat na jakie może być narażona spółka Wodociągi Kieleckie poprzez wypłatę odszkodowań dla firm i osób fizycznych, którym to spółka wydała już wcześniej odpowiednie warunki techniczne podłączeń do budowanej sieci, jak również roszczeń ze strony banków i firm, które mają już zakontraktowane usługi w ramach w/w projektu” – czytamy w liście. – „My Społeczeństwo Gminy Masłów zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o niepodejmowanie działań zmierzających do dezintegracji projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” i spowodowanie podjęcia konstruktywnych działań zmierzających do eliminacji zagrożeń związanych z realizacją projektu w celu dochowania przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. terminów i zakresu rzeczowego inwestycji zgodnie z podpisaną umową o jej dofinansowanie.”

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 8