Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” z siedzibą w Jędrzejowie przy ulicy Armii Krajowej 9, informuje, że w wyniku przeprowadzenia w okresie od 20 sierpnia do 7 listopada 
2012 r. zbiórki publicznej (na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Decyzja Nr 8/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. ) zgromadzono środki finansowe na koncie fundacji z dopiskiem „Na zakup protezy dla pani Joanny” w kwocie 75,955,62 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset zł sześćdziesiąt dwa gr.).

Celem akcji było zebranie środków finansowych na zakup protezy modułowej uda dla podopiecznej fundacji – pani Joanny Żelezik, mieszkanki Wywły w gminie Słupia Jędrzejowska.

Koszt protezy wynosi 82 500,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset zł).

Pani Joanna Żelezik otrzymała również refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 2800 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, na wniosek p. Joanny, dofinansowało zakup protezy sumą 4200 zł.

Cała potrzebna suma została zgromadzona, w związku z czym fundacja informuje, iż w dniu 
7 listopada 2012 r. zostaje zamknięta zbiórka publiczna na zakup protezy dla pani Joanny Żelezik.

Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu przez fundację procedury zakupu protezy modułowej uda dla naszej podopiecznej.

Prezes Zarządu Fundacji Miśka Zdziśka
 „Błękitny Promyk Nadziei”
Dariusz Lisowski

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 3 + 9