Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

42mln zł na świętokrzyską edukację

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, wdrażające w naszym województwie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ogłasza kolejne konkursy na projekty edukacyjne.

Pieniądze mogą być przekazane na zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni szkół zawodowych, staże u pracodawców, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, a także zakładanie nowych placówek.
Największa pula, bo prawie 16mln zł zostanie przekazana na projekty dotyczące szkolnictwa zawodowego, w tym na sfinansowanie zajęć i pomocy naukowych, dodatkowych kursów i doradztwa zawodowego. – Szkoły mogą również finansować koszty współpracy z firmami, w których uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe – podkreślał Krzysztof Szczypiór, dyrektor Biura.
Ponad 11,3 mln zł zostanie rozdysponowane na organizację zajęć dodatkowych i doradztwa dla uczniów. Konkurs skierowany do szkół z obszarów wiejskich został już ogłoszony.
Z myślą o mieszkańcach wsi i małych miejscowości, w maju zostanie ogłoszony jeszcze konkurs na niewielkie projekty edukacyjne o wartości nie przekraczającej 50 tys. zł (wartość dofinansowania dla tych projektów wyniesie 3,9 mln zł).
Blisko 11 mln zł wyniesie natomiast wsparcie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz zakładanie nowych placówek. Nabór projektów rozpocznie się najprawdopodobniej w II kwartale tego roku. Co ważne, dofinansowanie będzie dotyczyć obszaru całego województwa, a nie tak jak w ubiegłym roku, jedynie w 1/3 gmin o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
A już 5 marca, 204 świętokrzyskich prymusów otrzyma stypendia w ramach piątej już edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”. Każdy stypendysta otrzyma po 3600 zł wsparcia.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 3 + 4