Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Muzeaika 2018 – Gdzie lub Co się znajduje, dziś nas ten temat interesuje

plakat muzeaika 2018Muzeaika 2018 – Gdzie lub Co się znajduje, dziś nas ten temat interesuje

Z okazji Europejskiej Nocy Muzeów kieleckie muzea przygotowały wspólnie zabawę dla zwiedzających. Gra rozpocznie się o godz. 20.00 w sobotę 19 maja 2018 roku. Wyniki zabawy będą znane następnego dnia i zostaną ogłoszone o godz. 16.00 w OMPiO.
Muzealnicy, kiedy opisują eksponaty często zastanawiają się nad kwestią pochodzenia przedmiotów, dzieł sztuki. Interesujące jest także to, gdzie są przechowywane i jak udostępniane. Gracze muszą się wcielić w rolę poszukiwaczy, którzy opisują miejsca, lokalizację przedmiotów lub określają co znajduje się we wskazanym miejscu.
Gra stanowi niemałe wyzwanie dla gości muzeów. Czas na odwiedzenie wszystkich miejsc to tylko 3,5 godziny. Zagadek do rozwiązania jest sporo w związku z tym najtrudniejsze wydaje się gospodarowanie czasem. Zabawa w znacznej części opiera się na spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia miejsc i przedmiotów. Aby osiągnąć dobry wynik na pewno pomoże rozplanowanie kolejności odwiedzin. Tegoroczna edycja gry wymaga dobrej orientacji, ponieważ zagadki dotyczą lokalizacji.
Kary Gry będą dostępne w siedzibach i na stronach internetowych organizatorów od godziny 20.00 w sobotę 19 maja. Chętni muszą dostarczyć kartę przed 23:30 do wybranego organizatora.
W tym dniu muzea będą czynne od 19.00 do 24.00.
Nagrodami dla najlepszych będą publikacje, katalogi i albumy wydane przez kieleckie muza oraz honorowy tytuł Znawcy kieleckich muzeów.
Kielecka Muzeaika odbędzie się już po raz 8., pierwszy raz gra została zorganizowana w 2011 roku. Muzealnicy co rok zmieniają myśl przewodnią i starają się zaskoczyć zwiedzających. W trakcie Europejskiej Nocy Muzeów w Kielcach, poza muzami można zwiedzić także m.in. sąd oraz IPN.

REGULAMIN GRY
„Muzeaika 2018 – Gdzie lub Co się znajduje…”
… Dziś nas ten temat interesuje. Muzealnicy, kiedy opisują eksponaty często zastanawiają się nad kwestią pochodzenia przedmiotów, dzieł sztuki. Interesujące jest także to, gdzie są przechowywane i jak udostępniane.
Gracze muszą się wcielić w rolę poszukiwaczy, którzy opisują miejsca, lokalizację przedmiotów lub określają co znajduje się we wskazanym miejscu.
By zagrać w Muzeaikę, należy rozwiązać zadania z Karty Gry.
I Postanowienia ogólne
1. Gra „Muzeaika 2018 – Gdzie lub Co się znajduje…”, zwana dalej Grą, odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku, od godziny 20.00 do 23.30, na terenie miasta Kielce.
2. Za organizację Gry odpowiedzialne są: Muzeum Narodowe w Kielcach, oddziały: Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Laurensa Hammonda, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Geopark Kielce (siedziba nie bierze udziału w grze) oraz Biuro Wystaw Artystycznych, zwani dalej Organizatorami.
II Gracze
1. Graczem może być osoba fizyczna lub drużyna, maksymalnie 5-cio osobowa.
2. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Kart Gry. Gracz dobrowolnie przystępując do Gry, zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry.
4. Odebranie i wypełnienie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.
III Zasady Gry „Muzeaika 2018 – Gdzie lub Co się znajduje”
1. Na Karcie gry znajdują się pytania, zadania, zagadki. Celem gry jest udzielenie jak najwięcej ilości poprawnych odpowiedzi i wpisanie ich na Kartę Gry.
2. Gra toczy się od godziny 20:00 do 23:30, 19 maja 2018r.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 maja 2018r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3 Kielce.
4. Elementem identyfikującym Gracza jest specjalnie przygotowana w tym celu karta, zwana dalej Kartą Gry.
5. Karta do gry zostanie zamieszczona na stronach organizatorów w dniu imprezy – 19 maja 2018r., o godzinie 20.00.
6. Karty Gry zawierają wszelkie potrzebne Organizatorom informacje do wyłonienia zwycięzców.
7. Kartę Gry należy dostarczyć przed końcem gry, to jest do godziny 23.30, do siedziby jednego z organizatorów.
8. Gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedną Kartę Gry.
9. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.
IV Organizatorzy
1. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania Gry
w sposób zgodny z Regulaminem.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Graczy podczas trwania Gry.
V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.
2. W trakcie gry obowiązują regulaminy zwiedzania muzeów.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 5 + 8