Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Kanalizacja bez Masłowa?

Prezydent Kielc chce wycofać miasto z projektu “Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej”. Odstąpienie od umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska to efekt braku porozumienia z gminą Masłów, która miała być współbeneficjentem projektu budowy kanalizacji, jednak wg prezydenta Wojciecha Lubawskiego jej udział byłby zagrożeniem dla powodzenia inwestycji. „Zobowiązałem się do sfinansowania rozpoczętych inwestycji w Kielcach, w części przypadającej wcześniej na NFOŚ. Będzie to budżet miasta kosztowało około 25 mln zł, ale nie narażę mieszkańców na zapłatę kilkunastokrotnie większą” – uzasadnia swoją decyzję prezydent. Tą zapłatą miałyby być drastyczne podwyżki cen odprowadzania ścieków.


21-go czerwca na posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji prezydent Wojciech Lubawski wysunął wniosek, aby znacznie ograniczyć inwestycje po stronie gminy Masłów, a dokładniej – przesunąć na nowy okres programowania zadanie dla Masłowa „Północ”, który to projekt jest najtrudniejszy technicznie i najdroższy. Prezydent zakłada, że projekt nie uzyska tzw. efektu ekologicznego. Wójt gminy Masłów Ryszard Pazera podkreśla, że przygotowanie do budowy kanalizacji trwa już 10 lat, czeka na nią 8 tysięcy mieszkańców. – Aby projekt uzyskał akceptację Komisji Europejskiej, na każdym jego etapie był szczegółowo badany (…) gdyby w tym zakresie były jakieś wątpliwości to z pewnością wniosek zostałby odrzucony – przekonuje Pazera.


W Liście Otwartym do Mieszkańców Gminy Masłów prezydent Kielc Wojciech Lubawski stwierdził: „W trosce o mieszkańców Kielc, nie mogę się zgodzić na rozpoczęcie w Masłowie ryzykownej inwestycji kanalizacyjnej i skazanie kielczan na opłaty 3, 4, a może nawet 5 – krotnie wyższe niż dzisiaj za zrzucane ścieki. Kielczan, ale również mieszkańców gmin Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk. Ten projekt nazwany “Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej” był dla nas wielką nadzieją i szansą, a stał się zagrożeniem i zapowiedzią katastrofy finansowej naszych gmin.”

Wójt Masłowa przekonuje, że gmina Masłów w 100% zapewni efekt ekologiczny. „Realizacją projektu na terenie gminy objętych jest 2 421 gospodarstw domowych tj. ok. 8 tys. ludzi. W kolejce jest jeszcze kolejnych kilkadziesiąt gospodarstw domowych, które chcą się przyłączyć do kanału sanitarnego. Mieszkańcy doskonale rozumieją, że korzystanie z sieci sanitarnej znacznie poprawia warunki mieszkalne oraz wpływa na rozwój gospodarczy, cywilizacyjny i turystyczny gminy” – podkreśla Ryszard Pazera.

Prezydent Lubawski jednak obawia się, że zapewnienie wójta to zbyt mało: „Efekt ekologiczny to 100 % przyłączonych mieszkańców do realizowanej sieci kanalizacyjnej. Według zawartej umowy (z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska), niespełnienie tego warunku choćby o jednego mieszkańca, spowoduje konieczność zwrotu całego dofinansowania wraz z karnymi odsetkami (…) To w praktyce 300 mln zł plus odsetki.


Problemem może być wg prezydenta zgoda mieszkańców na dofinansowanie budowy: „W gminie Masłów koszt jednego przyłącza waha się od 3 do 15 tys. zł. Wodociągi zobowiązały się pokryć 45 % tych wydatków, pozostałe 55%-spoczywa na obywatelach i gminach.(…) Jeżeli na dzisiaj mieszkańcy jednego domu zapłaciliby 100 zł miesięcznie za ścieki, to za kilka lat byłoby to 150 zł, ze względu na kredyty Wodociągów już zaciągnięte na remont oczyszczalni. Po zakończeniu omawianego projektu, będzie to 250 zł, gdyż kolejne kredyty zaciągnięte przez Wodociągi na ten cel należy spłacić. Po realizacji, a nie wykonaniu efektu ekologicznego, co jest wielce prawdopodobne, i po zwrocie pieniędzy unijnych (300 mln zł) byłoby to już 400 zł. Przy dojściu do takich wysokich opłat mieszkańcy z pewnością masowo będą wycofywać się z tej umowy. Ile będzie kosztować miesięczny zrzut ścieków rodzinę, która postanowi nadal korzystać z usług Wodociągów Kieleckich? 500 zł? 600 zł.?”

Prezydent napisał list otwarty w czasie, gdy niewielka, bo 3% podwyżka na ścieki nie została zaakceptowana przez włodarzy gminy Zagnańsk i oprotestowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Kielcach. Propozycja przeniesienia zadania Masłów “Północ” do nowej perspektywy finansowej Unii, tj. na 2014 rok, nie spotkała się z akceptacją Masłowa .


Kolejne spotkanie MZWiK odbędzie się 23 lipca br.

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 6