Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

W szpitalu na dowód

Od 1 stycznia 2013 roku każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Oba te warunki spełniają: dowód osobisty, paszport, lub prawo jazdy. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymację szkolną.


Takie udogodnienia gwarantuje Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, która została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- mówi Zofia Wilczyńska, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


System eWUŚ ma na celu uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę, zdjęcie ze świadczeniobiorców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, oraz poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez NFZ.


W przypadku, kiedy dziecko nie ukończyło trzeciego miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, należy podać numer PESEL rodzica.
Jeżeli pacjent w rejestracji otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do świadczeń, mimo że ten ma do nich prawo, można je potwierdzić za pomocą zaświadczenia z zakładu pracy, legitymacją emeryta, lub rencisty, aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku braku takiego dokumentu, można również złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń.


W razie wątpliwości, lub problemu związanym z potwierdzeniem prawa do świadczeń, można skorzystać z telefonu: 41 36 46 106

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 1