Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Pamięć – miasto żywych – miastu zmarłych Pomagajmy w ratowaniu zabytków cmentarnych (2015)

kwest Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje, po raz 23-gi coroczną kwestę w dn.31 X (sobota) – 1, 2 XI (niedziela, poniedziałek) 2015 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.
Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach , dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys.,
w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2012 – ponad 66 tysięcy złotych, w 2013 – 69 tys., a w 2014 – 66 tys.
Wsparcie od kilku lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji blisko 150 obiektów,
W 2009 bylo to 12 pomników, m.in. grobowca Rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamiennego grobowca Rodziny Zeitheimów, grobowca Rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grobu płk. Trzcińskiego, czy pomnik ojca Kolumbina Tomaszewskiego.
W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne Rodziny Pączkowskich
i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie Rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego.
W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.
W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwne nagrobki Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec a także kamienne Siedleckiej, Krenn.
W 2013 roku – roku 150 rocznicy poddano konserwacji 5 grobów powstańców styczniowych (Kolanowski, Sieradzka, ks. Michalski, Szelągowski, Skarżyński (cm. Stary, Nowy, Prawosławny), 2 nagroby żeliwne w Białogonie (Wojas, Mojak), 9 nagrobków z których upadły krzyże, prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku, 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.
W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym upadłe krzyże 4 szt., zniszczone klapy grobowców – 7 szt., uzupełniono zniszczone ogrodzenia żeliwne (Laskowski, Kirchner, Plewińska), żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (Kondaki) i inne.
W 2015 roku konserwacji poddano 15 obiektów, w tym żeliwny pomnik Brzezińskich, 4 zniszczone klapy do krypt, pomniki kamienne (Dunin, Szartowska, Kosmulska), na Cmentarzu Starym, kamienny sarkofag i pomnik Owczarewicz na Cmentarzu Prawosłąwnym, oraz jeden pomnik żeliwny na Cmentarzu Białogońskim. Wykonano również częściową modernizację Pomnika Katyńskiego.

W latach 1993 – 2015 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie
na ponad 330 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.
Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczy ok.250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów (2013) z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.
Na przestrzeni 22 lat kwestowało ok. 6.5 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej Pani Urszula Kępkowska, zmarła we wrześniu ubiegłego roku. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana.
Przed nami tegoroczna, 3 dniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych
i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy:
Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna.
Organizacja kwesty potrzebuje wcześniej reklamy i poparcia mediów: prasy, radia
i telewizji, o co także prosimy, mając na uwadze pozytywne doświadczenie z lat ubiegłych.
Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00 – 10.30, 10.30 – 12.00, 12.00 – 13.30, 13.30 – 15.00, 15.00 – 16.30 oraz 16,30 – 18,00 (tylko osoby pełnoletnie) – prosimy
o kontakt telefoniczny i mailowy:
Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, tel. 690 042 973, tkalecinski@wp.pl
Andrzej Kubera (szkoły) – wiceprezes SODN, tel. 664 898 925, andrzej.kubera@wp.pl
Stanisław Szrek – prezes SODN, tel. 41 34 620 67, 500 49 29 40.
Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.
Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodn.pl, www.cmentarzstary.pl
Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.

Jednocześnie SODN apeluje do Kielczan chętnych podjęcia się pracy społecznej o pomoc w prowadzeniu i działalności Stowarzyszenia, w 4 komisjach tematycznych.

Z poważaniem

Stanisław Szrek
Andrzej Kubera
Tomasz Kaleciński

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 5 + 6