Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Kwesta 2017

kwestzostań wolontariuszem w zbiórce publicznej na cmentarzach kieleckich
Kielce – Pamięć – miasto żywych – miastu zmarłych w latach 1993-2017
Pomagajmy w ratowaniu zabytków cmentarnych (2017)

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje, po raz 25 coroczną kwestę w dn. 31 X (wtorek) – 1, 2 XI (środa, czwartek) 2017 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.
Na prowadzenie kwesty Stowarzyszenie uzyskało zgodę MSWiA pod numerem 2017/4471/OR.
Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach , dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys.,
w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2012 – ponad 66 tysięcy złotych, w 2013 – 69 tys.,
a w 2014 – 66 tys., w 2015r.- 67 tys., w 2016r. – ponad 54 tys. zł.
Wsparcie od lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce, przez WKZ i Urząd Marszałkowski pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji ponad 175 obiektów,
W 2009 bylo to 12 pomników, m.in. grobowca Rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamiennego grobowca Rodziny Zeitheimów, grobowca Rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grobu płk. Trzcińskiego, czy pomnik ojca Kolumbina Tomaszewskiego.
W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne Rodziny Pączkowskich
i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie Rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego.
W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.
W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwne nagrobki Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec a także kamienne Siedleckiej, Krenn.
W 2013 roku – roku 150 rocznicy poddano konserwacji 5 grobów powstańców styczniowych (Kolanowski, Sieradzka, ks. Michalski, Szelągowski, Skarżyński (cm. Stary, Nowy, Prawosławny), 2 nagrobki żeliwne w Białogonie (Wojas, Mojak), 9 nagrobków
z których upadły krzyże, kurhan – prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku, 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.
W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym upadłe krzyże 4 szt., zniszczone klapy grobowców – 7 szt., uzupełniono zniszczone ogrodzenia żeliwne (Laskowski, Kirchner, Plewińska), żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (Kondaki) i inne.
W 2015 roku konserwacji poddano 15 obiektów, w tym żeliwny pomnik Brzezińskich,
4 zniszczone klapy do krypt, pomniki kamienne (Dunin, Szartowska, Kosmulska), na Cmentarzu Starym, kamienny sarkofag i pomnik Owczarewicz na Cmentarzu Prawosłąwnym, oraz jeden pomnik żeliwny na Cmentarzu Białogońskim. Wykonano również częściową modernizację Pomnika Katyńskiego.
W 2016 roku poddano konserwacji 17 pomników, w tym dwa figuralne: Bzowska, Jewlew, 2 pomniki żeliwne: Łukaniewiczów i Mieszkowskiech, pomnik prof. Krzyżanowskiej
i pomnik Matyldy Saskiej oraz kilka zniszczonych klap do krypt.
W 2017 roku podano konserwacji 15 pomników, w tym: 2 duże pomniki Taylorów
i Rola-Różyckich, kamienne: Szymczykowska, Szubert, Strójwąs (cm. Nowy), żeliwny Łęckich, wróciły na cokoły klasyczne rzeźby ze stopów metali: Rozlau i Kuchcińska.

W latach 1993 – 2017 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie
na ponad 375 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.
Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczy ok.250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów (2013) z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.
Na przestrzeni 25 lat kwestowało ok. 8 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej śp.Pani Urszula Kępkowska. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana. W bieżącym roku osoby, które wielokrotnie pomagały jako wolontariusze
w kwestowaniu, zostaną wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.
Przed nami tegoroczna, 3 dniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych
i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy:
Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna.
Do kwestowania z jedną skrzynką potrzeba na jeden dzień 12 osób, do 30 skrzynek ponad 300 osób.
W bieżącym roku chcielibyśmy pozyskać do trzydniowego kwestowania w ustalonych miejscach z tą samą skrzynką znane sobie osoby – grupy: ze szkół, instytucji kultury, samorządów, urzędów, organizacji społecznych. Dotychczas w takiej formie pomagają nam uczniowie z kieleckich szkół.
Organizacja kwesty potrzebuje wcześniej reklamy i poparcia mediów: prasy, radia
i telewizji, o co także prosimy, mając na uwadze pozytywne doświadczenie z lat ubiegłych.
Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00 – 10.30, 10.30 – 12.00, 12.00 – 13.30, 13.30 – 15.00, 15.00 – 16.30 oraz 16,30 – 18,00 (tylko osoby pełnoletnie oraz młodzież szkolna z opiekunami) – prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy:
Andrzej Kubera (szkoły) – wiceprezes SODN, tel. 602 699 784, andrzej.kubera@wp.pl
Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, tel. 690 042 973, tkalecinski@wp.pl
Stanisław Szrek – prezes SODN, tel. 41 34 620 67, 500 49 29 40.
Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.
Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodnkielce.pl, www.cmentarzstary.pl
Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.

Jednocześnie SODN apeluje do Kielczan chętnych podjęcia się pracy społecznej o pomoc
w prowadzeniu i działalności Stowarzyszenia, w 4 komisjach tematycznych.

Z poważaniem

Stanisław Szrek
Andrzej Kubera
Edward Kaleciński
Tomasz Kaleciński

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 3 + 2