Wypożyczalnia samochodów Kielce
0

Pamięć – miasto żywych – miastu zmarłych Pomagajmy w ratowaniu zabytków cmentarnych (2016)

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje, po raz 24-gi coroczną kwestę w dn. 30 X (niedziela) – 2 XI (środa) 2016 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.
Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach , dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys.,
w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2012 – ponad 66 tysięcy złotych, w 2013 – 69 tys., a w 2014 – 66 tys., w 2015 – 67 tys.
Wsparcie od kilku lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji ponad 160 obiektów,
W 2009 bylo to 12 pomników, m.in. grobowca Rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamiennego grobowca Rodziny Zeitheimów, grobowca Rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grobu płk. Trzcińskiego, czy pomnik ojca Kolumbina Tomaszewskiego.
W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne Rodziny Pączkowskich
i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie Rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego.
W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.
W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwne nagrobki Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec a także kamienne Siedleckiej, Krenn.
W 2013 roku – roku 150 rocznicy poddano konserwacji 5 grobów powstańców styczniowych (Kolanowski, Sieradzka, ks. Michalski, Szelągowski, Skarżyński (cm. Stary, Nowy, Prawosławny), 2 nagroby żeliwne w Białogonie (Wojas, Mojak), 9 nagrobków z których upadły krzyże, prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku, 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.
W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym upadłe krzyże 4 szt., zniszczone klapy grobowców – 7 szt., uzupełniono zniszczone ogrodzenia żeliwne (Laskowski, Kirchner, Plewińska), żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (Kondaki) i inne.
W 2015 roku konserwacji poddano 15 obiektów, w tym żeliwny pomnik Brzezińskich, 4 zniszczone klapy do krypt, pomniki kamienne (Dunin, Szartowska, Kosmulska), na Cmentarzu Starym, kamienny sarkofag i pomnik Owczarewicz na Cmentarzu Prawosłąwnym, oraz jeden pomnik żeliwny na Cmentarzu Białogońskim. Wykonano również częściową modernizację Pomnika Katyńskiego.
W 2016 roku poddano konserwacji 15 pomników, w tym 2 figuralne: Bzowska, Jewlew, 2 pomniki żeliwne: Łukaniewiczów i Mieszkowskich, pomnik prof. Krzyżanowskiej i pomnik Matyldy Saskiej oraz kilka zniszczonych klap do krypt.
W latach 1993 – 2016 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie
na ponad 350 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.
Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczy ok.250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.
Na przestrzeni 23 lat kwestowało ok. 7 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej ś.p. Pani Urszula Kępkowska. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana.
Przed nami tegoroczna, 4 dniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych
i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy:
Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna.
Organizacja kwesty potrzebuje wcześniej reklamy i poparcia mediów: prasy, radia
i telewizji, o co także prosimy, mając na uwadze pozytywne doświadczenie z lat ubiegłych.
Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00 – 10.30, 10.30 – 12.00, 12.00 – 13.30, 13.30 – 15.00, 15.00 – 16.30 oraz 16,30 – 18,00 (tylko osoby pełnoletnie) – prosimy
o kontakt telefoniczny i mailowy:
Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, tel. 690 042 973, tkalecinski@wp.pl
Andrzej Kubera (szkoły) – wiceprezes SODN, tel. 602 699 784, andrzej.kubera@wp.pl
Stanisław Szrek – prezes SODN, tel. 41 34 620 67, 500 49 29 40.
Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.
Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.
Jednocześnie SODN apeluje do Kielczan chętnych podjęcia się pracy społecznej o pomoc w prowadzeniu i działalności Stowarzyszenia, w 4 komisjach tematycznych.

Z poważaniem

Stanisław Szrek
Andrzej Kubera
Tomasz Kaleciński

Komentarze (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Skomentuj
Jeśli chcesz by przy Twoim komentarzu pojawiło się zdjęcie, zarejestruj się w Gravatarze.

*
= 4 + 9